Mercy,Mercy!結成3周年特別企画
ナイスエイジ・ヒューマン・ドキュメンタリー
 
 栗田氏、緊急入院